[โครงการบันทึกครอบครัว] : สินค้าที่ทางโครงการไม่ศึกษา

สวัสดีท่านสมาชิกโครงการบันทึกครอบครัวค่ะ

สินค้าที่ทางโครงการศึกษา จะเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค

แต่มีสินค้าบางอย่างที่ทางโครงการไม่ได้ทำการศึกษา ซึ่งสมาชิกไม่ต้องบันทึกหากมีการซื้อ

สินค้าใดบ้างที่ไม่ต้องบันทึก มีดังต่อไปนี้ค่ะ