รหัสของขวัญ: 1600025

สิทธิ์แลกบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 10 ที่นั่ง

สิทธิ์แลกรับเครื่องดื่มน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ จำนวน 5 แก้ว

คำอธิบาย คะแนน  
บัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema 10 ที่นั่ง -