รหัสของขวัญ: 1700059

กล้องเว็บแคมพร้อมไมโครโฟนในตัวจากไมโครซอฟท์ ความละเอียดการถ่ายภาพและวีดีโอ 640 × 480 pixel

เซ็นเซอร์วีดีโอแบบ VGA พร้อมปรับสภาพแสงให้อัตโนมัติ

คำอธิบาย คะแนน  
กล้องเว็บแคม Microsoft VX-800 -