รหัสของขวัญ: 1400016

อุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิในการอาบน้ำ รูปปลาวาฬ มีไฟ LED สำหรับแสดงสถานะ

ลอยน้ำได้ หน่วยของอุณหภูมิ แบบองศาเซลเซียส และฟาร์เรนไฮน์

คำอธิบาย คะแนน  
SKIP HOP อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ SH210235104000 -