ข้อมูลบริษัท

โครงการบันทึกครอบครัว และ โครงการบันทึกลูกน้อย

บริษัท คันทาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Kantar Thailand) และ กันตาร์ เวิล์ดพาแนล (Kantar Worldpanel) เป็นบริษัทในเครือ WPP ดำเนินกิจการมานานกว่า 60 ปี มีผู้ร่วมงานมากกว่า 10,000 คน และมีเครือข่ายให้บริการมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีการทำวิจัยในหลายรูปแบบ เช่น การทำวิจัยเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนและลูกน้อย, การทำวิจัยเกี่ยวกับรถยนต์, การทำวิจัยเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่น, การทำวิจัยด้านสุขภาพ, การทำวิจัยด้านการเงินและการธนาคาร, การทำวิจัยด้านประภัยและการลงทุน, การทำวิจัยด้านการสื่อสารโทรคมนาคม, การทำวิจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เนต, การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว, การทำวิจัยด้านบันเทิงและสื่อ และการทำวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม

สำหรับประเทศไทย เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ของครัวเรือน (Household Panel) และลูกน้อย (Baby Panel) นำมาสรุป วิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภค แล้วนำเสนอเป็นรายงานต่อลูกค้าของเรามานานกว่า 25 ปี ให้บริการแก่หน่วยงานราชการ บริษัทผู้ผลิตผู้จัดหน่ายในประเทศและระดับสากล

Kantar Worldpanel (KWP Thailand) เป็นโครงการหนึ่งที่มีกลุ่มตัวอย่าง (บุคคล) ที่เป็นตัวแทนใช้ในการศึกษาสังเกตและวัดพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงของครัวเรือน (In-home consumption) ณ เวลาที่ซื้อไปใช้จริงได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นการติดตามตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้รู้ถึงสิ่งเหล่านี้

  • ทำให้เรารู้ถึง ปริมาณการซื้อของสินค้าแต่ละชนิด
  • ทำให้เรารู้ถึง มูลค่าการซื้อของสินค้าแต่ละชนิด
  • ทำให้เรารู้ถึง ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าแต่ละยี่ห้อ
  • ทำให้เรารู้ถึง ราคาสินค้าแต่ละยี่ห้อ
  • ทำให้เรารู้ถึง ใครเป็นผู้ใช้สินค้าแต่ละชนิด
  • ทำให้เรารู้ถึง ระดับการบริโภคสินค้าแต่ละชนิดต่อครัวเรือน
  • ทำให้เรารู้ถึง สถานที่ ที่ซื้อสินค้าแต่ละชนิด
  • ทำให้เรารู้ถึง ระดับความมั่นคงในการใช้สินค้ายี่ห้อเดิมหรือเปลี่ยนยี่ห้อใหม่

เมื่อเราทราบสิ่งเหล่านี้ ทำให้เรารู้ถึงความเป็นไปของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค จนสามารถวางแผนด้านการตลาด การผลิต และจัดจำหน่ายได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

เครือข่าย Kantar Worldpanel เราดำเนินธุรกิจในหลาย ๆ ประเทศ ทั่วโลก

  ต้องการแบ่งปันเนื้อหาสำหรับหน้านี้ คุณสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ของคุณได้ผ่าน Facebook โดยการกดปุ่มแชร์ได้เลย