ถาม - ตอบ

สมาชิกโครงการสามารถทราบคะแนนสะสมล่าสุดได้โดยมีอยู่ 2 วิธีคือ
 • โทรสอบถามได้ที่ 02-2678543 (สายตรง) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
 • ทางโครงการจะส่ง SMS แจ้งคะแนนสะสมให้สมาชิกทราบ ทุกๆ 3 เดือน โดยจะระบุวันที่ ที่สรุปให้ทราบด้วย ทั้งนี้คะแนนสะสมที่แจ้งอาจจะเพิ่มหรือลด อันเนื่องมาจากการแลกของรางวัลและการส่งสมุดบันทึกมาอย่างต่อเนื่องของท่านสมาชิก
 • ทางเว็บไซต์ www.panel-th.com โดยจะแสดงข้อมูลล่าสุดทุกวันศุกร์
สมาชิกสามารถแลกของรางวัลได้ 3 ทาง ดังนี้
 • ระบุรายละเอียด ให้ชัดเจนลงในแบบฟอร์มแลกของรางวัลให้ครบถ้วน ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมลงชื่อกำกับจัดส่งมาที่
  บริษัท ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์)จำกัด (สำนักงานย่อย)
  89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
  แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  หรือส่งมาในซองธุรกิจตอบรับ แนบมาพร้อมสมุดบันทึกที่จะต้องส่งทุกวันจันทร์
 • สามารถติดต่อแลกของรางวัลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-2678543 (สายตรง) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
 • ทางเว็บไซต์ www.panel-th.com
 • ทางโครงการบันทึกครอบครัว และ โครงการบันทึกลูกน้อย จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่สมาชิกระบุไว้ในใบแลกของรางวัลโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่ท่านเปลี่ยนสถานที่ส่งกระทันหันหลังจากที่โครงการฯ ได้ส่งของให้กับบริษัทขนส่งแล้ว
 • สมาชิกโครงการฯ จะได้รับของรางวัลไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ทางโครงการฯ ได้รับใบแลกของรางวัลจากท่าน ยกเว้นกรณีสินค้าขาดสต็อกชั่วคราว หรือยกเลิกการผลิต หากท่านยังไม่ได้รับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ท่านรีบติดต่อทางโครงการฯ โดยด่วน ที่หมายเลข 02-2678543 สายตรง
ทางโครงการฯ จะมีการส่ง SMS แจ้งเตือนสมาชิก 2 ครั้ง ดังนี้
1. ในกรณีที่ท่านส่งใบแลกของรางวัลมาที่โครงการฯ หลังจากได้รับใบแลกของรางวัลแล้ว จะมีข้อความแจ้งว่า
“ทางโครงการฯ ได้รับใบแลกของรางวัลจากท่านแล้ว จะจัดส่งภายใน 20 วัน”
- ในกรณีที่ท่านแลกของรางวัลทางหน้าเว็บไซต์ ท่านสามารถเข้ามาเช็คสถานะการแลกของรางวัลได้ที่เว็บไซต์

2. เมื่อทางโครงการฯ ได้จัดส่งของรางวัลให้ท่านแล้ว จะมีข้อความว่า
“ทางโครงการฯได้ส่งของรางวัลแล้ว ภายใน 7 วันไม่ได้รับ ติดต่อ 02-2678543”

3. หากทางโครงการฯ ได้ส่งข้อความแจ้งหมายเลขอ้างอิง 9 หลัก หรือ 13 หลัก จะมีข้อความดังนี้
“ตรวจสอบสถานะของรางวัลได้ที่ www.panel-th.com เลขอ้างอิง 406476845”
“ตรวจสอบสถานะของรางวัลได้ที่ www.panel-th.com เลขอ้างอิง RI350245208TH”

ท่านสามารถนำหมายเลขอ้างอิง ไปตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ในเว็บไซต์ โดยคลิ๊กไปที่ลิงค์ตรวจสอบสถานะสิ่งของ
หาก หมายเลขอ้างอิง 9 หลัก ให้คลิ๊กไปที่ลิงค์ ตรวจสอบสถานะจัดส่งสิ่งของกับ TNT Express
หาก หมายเลขอ้างอิง 13 หลัก ให้คลิ๊กไปที่ลิงค์ ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียนของไปรษณีย์
หากท่านไม่ได้รับ 2 ข้อความดังกล่าว แสดงว่าทางโครงการฯ อาจจะยังไม่ได้รับใบแลกของรางวัลจากท่าน รบกวนโทรสอบถามโดยด่วน ที่เบอร์โทร 02-2678543 (สายตรง) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 • ของรางวัลทุกรายการ จะมีการรับประกันคุณภาพ จากผู้ผลิตโดยตรงอยู่แล้ว แต่เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน เมื่อสมาชิกได้รับของรางวัลแล้ว กรุณาตรวจสอบของรางวัล ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกหักหรือชำรุดเสียหาย ก่อนลงชื่อรับสินค้า หากเสียหาย หรือแตกหัก ให้สมาชิกปฏิเสธรับสินค้า และทางโครงการฯจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที
 • หากสินค้าที่ท่านได้รับสภาพสมบูรณ์ แต่ใช้งานไม่ได้ ทางโครงการฯ ยินดีจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที หลังจากที่ท่านรับสินค้าแล้วไม่เกิน 10 วัน
 • หากสมาชิกได้รับของรางวัลเกิน 1 เดือน และสินค้าเสียหาย จะมีการรับประกันสินค้ากับผู้ผลิตโดยตรง ดังนั้นท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ในใบรับประกันสินค้า
เมื่อท่านได้รับของรางวัลจากทางโครงการฯแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดในใบตอบรับของรางวัล และตอบแบบสอบถาม 6 ข้อ แสดงความคิดเห็น หรือติชม แล้วส่งกลับมายังโครงการฯ โดยด่วน ทั้งนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านได้รับของรางวัลแล้ว ทางโครงการฯ จะนำข้อเสนอแนะ และความพึงพอใจของท่านสมาชิกที่มีต่อการแลกของรางวัล เพื่อนำมาทำการปรับปรุงและแก้ไข และให้บริการกับท่านอย่างดีที่สุดต่อไป
ปกติทางโครงการฯ จะเปลี่ยนแคตตาล็อกใหม่ ทุก 2 ปี แต่ในระหว่างนี้อาจจะมีสินค้าบางตัวที่ยกเลิกการผลิต ทางโครงการฯ ก็จะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน
เพราะว่าสมาชิกบางท่านบันทึกรายละเอียดข้อมูลสินค้ามาให้ไม่ครบถ้วน หรือบันทึกรายละเอียด สินค้าไม่ค่อยชัดเจน อาทิเช่น ไม่บันทึกวันซื้อสินค้า รหัสโปรโมชั่น ยี่ห้อ สูตร /รุ่น/ รส จำนวน น้ำหนัก ราคา ชื่อ / ประเภทร้านค้า และ อายุของผู้ใช้/ผู้ทาน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบได้ทันที ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องโทรศัพท์สอบถามข้อมูลอีกครั้ง
สินค้าที่ทำการศึกษา : ที่สารบัญหน้าปกด้านในของสมุดบันทึก
รหัสโปรโมชั่น : ที่ใบแทรกด้านหน้าของสมุดบันทึก มีทั้งความหมายของรหัสโปรโมชั่นและตัวอย่างการบันทึกรหัสโปรโมชั่น
สิประเภทร้านค้า : ที่ปกหลังด้านใน จะแสดงตัวอย่างของชื่อร้านค้าและประเภทร้านค้าไว้อย่างชัดเจน
สมาชิกสามารถบันทึกรายการสินค้านั้น ๆ ลงในสมุดบันทึกได้ตามปกติ เพียงแต่ในช่องราคาสินค้า ให้เขียนเป็นตัวอักษรลงไปได้เลยว่า "จำราคาไม่ได้" หรือ "ใบเสร็จหาย" เพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการจดบันทึกข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ของท่านอีกต่อไปนะคะ
เปิดซองเอกสารทันที เพื่อตรวจสอบชื่อ หมายเลขสมาชิกประจำตัวของท่าน รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ส่งไปให้นั้นครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องควรโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ เพื่อเตรียมจัดส่งเอกสารใหม่เพิ่มเติมให้แก่ท่านสมาชิกล่วงหน้า
หากท่านสมาชิกส่งสมุดบันทึกล่าช้า จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เพราะทางโครงการ ฯ จะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลทางสถิติได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ดังนั้นควรส่งสมุดบันทึกตรงเวลาทุกวันจันทร์ แต่ถ้าหากติดธุระจำเป็นให้รีบส่งในวันถัดไปทันที

สามารถทำได้ ให้ท่านสมาชิกเขียนเหตุผลที่ต้องส่งสมุดบันทึกมาก่อนล่วงหน้า มาที่ด้านหลังของสมุดบันทึกประจำสัปดาห์นั้น เช่น ทุกคนในครอบครัวเดินทางไปต่างจังหวัดมากกว่า 5 วัน หรือ ไม่สามารถส่งสมุดบันทึกกลับมายังเราด้วยเหตุผลอื่น ๆ

ท่านสมาชิกสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ได้โดยตรง ซึ่งจะคอยให้คำอธิบายให้กับท่านสมาชิกได้อย่างชัดเจน หมายเลข 084-8757815, 084-8757828, 089-2066529 และ 089-5006025 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ email หรือ ทางเว็บไซค์ www.panel-th.com
ท่านสมาชิกสามารถเขียนมาด้านหลังสมุดบันทึกหน้า Holidays โดยเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนหรือแจ้งที่ email : ทางเว็บไซค์ www.panel-th.com