ติดต่อเรา

ติดต่อทีมประเทศไทย

ติดต่อเราได้ที่...

บริษัท คันทาร์  (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 15 อาคารรัจนาการ
3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท คันทาร์  (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานย่อย)
89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 5
ซ.วัดสวนพลู ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500


โทรศัพท์:  02-2678543 
โทรสาร: 02-2678542
เว็บไซต์: www.kantarworldpanel.com

เวลาทำการ: จันทร์ถึงศุกร์ (9:00AM ถึง 18:00PM)
พักกลางวัน 12:00PM - 1:00PM

Call to action

ติดต่อสื่อสารแต่ละโครงการผ่าน Line Official Account
โครงการบันทึกครอบครัว
LineID: @kantarfamily
โครงการบันทึกลูกน้อย
LineID: @kantarbaby
โครงการความงาม
LineID: @kantarbeauty
โครงการทานนอกบ้าน
LineID: @outofhome
โครงการบันทึกครอบครัวอาหารสด
LineID: @freshfood

แบบฟอร์มการติดต่อ