ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งว่าง

 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ เช่น Excel, Word
 • สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความกระตือรือร้นสม่ำเสมอ
 • มีความขยันและอดทน
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ด้านการตลาด
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้านสัมภาษณ์เก็บข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายหรือหญิงอายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีมได้
สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อร่วมงานกับเรา

คุณจะได้รับสิ่งดีๆ มากมาย จากการเข้ามาร่วมงานกับเรา ดังนี้

 • โอกาสเติบโต และได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับการยอมรับในสายอาชีพของคุณ
 • การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ กับบุคลากรที่มีความสามารถ ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน
 • เป็นหนึ่งในทีมงานของบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก
 • คุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งด้านเงินเดือน โบนัส รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, วันลาพักร้อน, วันหยุดประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์
คุณสมบัติพื้นฐานที่เราต้องการ
 • ความใส่ใจในการบริการลูกค้า
 • ความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
 • การให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
 • ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
 • การทุ่มเท และ การมีคุณธรรมในการทำงาน

วิธีการสมัครงาน

ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับเราได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ส่งเอกสารสมัครงานของท่านมาที่อีเมล์ info@panel-th.com
 2. สมัครงานด้วยตัวเอง ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่
  บริษัท คันทาร์  (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานย่อย)
  89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 5
  ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 3. ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง "ฝ่ายทรัพยากรบุคคล" ตามที่อยู่ด้านบน
 4. ระบุหัวข้อ 'สมัครงานกับ  โครงการบันทึกครอบครัว'

 ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

  ต้องการแบ่งปันเนื้อหาสำหรับหน้านี้ คุณสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ของคุณได้ผ่าน Facebook โดยการกดปุ่มแชร์ได้เลย