Beauty Panel

...

คุณคือตัวแทนคนสำคัญด้านความงามของผู้หญิงไทย 18-54 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการความงาม โครงการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ หรือได้รับ ฟรี ของสินค้าความงามทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง เพียงบันทึกผ่านแอปพลิเคชั่น Kantar Scope หรือ Panel Smart ข้อมูลจะถูกนำไปใช้พัฒนาทางการตลาด

ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการความงาม คุณจะได้รับคะแนนสะสมฟรีทุกสัปดาห์และทุกครั้งในการบันทึก และนำมาแลกรับของรางวัลสุดพิเศษมากกว่า 400 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คู่มือการใช้งาน Penel Smart

ผู้หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 54 ปี
และอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดที่ทางโครงการสำรวจ
สามารถทำโครงการความงามกับเราได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 54 ปี
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกไว้เป็นความลับโดยบริษัท คันทาร์ ข้อมูลที่จะถูกนำมาวิเคราะห์เป็นเพียงแค่พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือได้รับฟรี ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ และไม่มีการสอบถามข้อมูลบัตรประชาชน ใบขับขี่ ภาษี หรือ บัตรเครดิตของท่าน
ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อผูกมัด

ช้อปแชะแลกรับ เพียง 4 ขั้นตอน

ช้อป
รวบรวมรายละเอียดรายการสินค้าทุกครั้งของการซื้อสินค้าความงามหรือไ ด้รับฟรี ทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง

แชะ
ใช้แอปพลิเคชั่น PanelSmart ในการสแกนสินค้า รับคะแนนสะสมฟรีทุกครั้ง

แลก
แลกรับของรางวัลสุดพิเศษมากกว่า 400 รายการ ผ่านแอปพลิเคชั่น PanelHome

รับ
รอรับของรางวัลถึงหน้าบ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ของรางวัลสุดพิเศษ

เติมเงินออนไลน์

เติมเงินออนไลน์

บัตรกำนัล

บัตรกำนัล

บัตรเติมน้ำมัน ปตท

คูปองนวด

บัตรกำนัล

Oishi บัตรกำนัล

และอื่นๆ อีกกว่า 400 รายการ

เข้าร่วมโครงการฟรี