นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

บริษัท Kantar WorldPanel (กันตาร์ เวิล์ดพาแนล) มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราตระหนักดีว่าความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของเรา บริษัทฯ เข้าใจดีว่าสมาชิกต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการรักษาข้อมูลส่วนตัว เมื่อคุณกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มให้บริษัทฯ เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่ส่งมาให้เราเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของสมาชิกไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในเว็บไซต์ของเราคุณสามารถติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนติดต่อเรา

การดูแลความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ หากท่านพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับท่านไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อบริษัทฯ เราจะทำการตรวจสอบและแจ้งผลให้ท่านทราบโดยเร็ว

คุกกี้ส์ (Cookies)

คุกกี้ส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของท่าน คุกกี้ส์เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์มิได้เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจากระบบ

คุณสามารถลบคุกกี้ส์หรือบล็อกคุกกี้ส์ได้ โปรดดูคำแนะนำจากเบราเซอร์ของท่านเพื่อเป็นแนวทาง หากคุณอนุญาตให้มีการใช้คุกกี้ส์เมื่อคุณดูเว็บไซต์ของเรา เราจะจัดเก็บไฟล์คุกกี้ส์ไว้ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวัดการเข้าชมเว็บไซด์และคุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ คุกกี้ถูกใช้เพื่อเก็บที่อยู่ IP ของเครื่องของคุณและจะไม่มีเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ บริษัทขอรับรองว่าจะไม่ทำการใดๆ เพื่อค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุกกี้ส์นี้

การเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าคุณยอมรับว่าบริษัทฯ สามารถวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณได้


ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อคิดเห็นและเอกสารอื่น ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือโน้มน้าวให้เชื่อถือ เราไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลหรือข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลหรือข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่อ้างถึงผ่านทางเว็บไซต์ของเรา การตัดสินใจใดๆ บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าชมแต่เพียงผู้เดียว

เราทำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการของเราอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนหรือแก้ไขบริการหรือข้อมูลที่เราให้ไว้ในเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ จะทำตามเงื่อนไขและนโยบายการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงการเก็บข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและนโยบายการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งเป็นไปตามกฏหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ได้ บริษัทฯ รับรอง และให้สัญญาว่าทรัพย์สินในระบบดิจิทัล และทรัพย์สินทางดิจิทัลอื่น ๆ รวมถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของข้อมูลอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎอย่างชัดเจนข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลของสมาชิก การดูแลความถูกต้องของข้อมูล และการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ (แต่ไม่จำกัดแค่การใช้ข้อมูลที่พิจารณาแล้วอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้) และรวมถึงการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลที่นอกเหนือจากที่ได้รับจากคุกกี้ส์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูaลใดๆ ในเว็บไซต์ของเราคุณสามารถติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนติดต่อเรา