โครงการ เอ้าท์ ออฟ โฮม (Out of Home)

โครงการวิจัยตลาดที่ศึกษาการบริโภคสินค้านอกบ้าน ผ่านแอปพริเคชั่นที่ชื่อว่า  PanelSmart เป็นอีกแนวทางหนึ่งของผู้บริโภคที่จะบอกถึงความต้องการของผู้บริโภคให้ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย ได้ทราบถึงผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทใด ช่องทางการจัดจำหน่ายใดที่จะทำให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า

สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อผ่านช่องทางดังนี้

   > ลงทะเบียนบนเวปไซค์

   > ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 267 8543   

   > คู่มือ โครงการเอ้าท์ ออฟ โฮม PanelSmart

คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น PanelSmart

    > คลิปการใช้งาน 

   > คู่มือการใช้งาน

    > คำถามที่พบบ่อย

   

 


  


  ต้องการแบ่งปันเนื้อหาสำหรับหน้านี้ คุณสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ของคุณได้ผ่าน Facebook โดยการกดปุ่มแชร์ได้เลย