ติดต่อเรา

ติดต่อทีมประเทศไทย

โครงการบันทึกครอบครัว, บันทึกลูกน้อย, เอ้าท์ออฟโฮม และความงาม

บริษัท คันทาร์  (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 15 อาคารรัจนาการ
3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท คันทาร์  (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานย่อย)
89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 5
ซ.วัดสวนพลู ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500


โทรศัพท์:  02-2678543 
โทรสาร: 02-2678542
อีเมล: info@panel-th.com
เว็บ: www.kantarworldpanel.com

จันทร์ถึงศุกร์ (9:00AM ถึง 18:00PM)
พักกลางวัน 12:00PM - 1:00PM

Call to action

ติดต่อสื่อสารแต่ละโครงการผ่าน Line Official Account
บันทึกครอบครัว
LineID: @kantarfamily
บันทึกลูกน้อย
LineID: @kantarbaby
เอ้าท์ ออฟ โฮม
LineID: @outofhome
ความงาม

LineID: @kantarbeauty

แบบฟอร์มการติดต่อ