ติดต่อเรา

ติดต่อทีมประเทศไทย

โครงการบันทึกครอบครัว โครงการบันทึกลูกน้อย และโครงการเอ้าท์ออฟโฮม

บริษัท คันทาร์  (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 15 อาคารรัจนาการ
3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท คันทาร์  (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานย่อย)
89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 5
ซ.วัดสวนพลู ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500


โทรศัพท์:  02-2678543 
โทรสาร: 02-2678542
อีเมล: info@panel-th.com
เว็บ: www.kantarworldpanel.com

จันทร์ถึงศุกร์ (9:00AM ถึง 18:00PM)
พักกลางวัน 12:00PM - 1:00PM

ติดต่อสื่อสารแต่ละโครงการผ่าน Line@ Official Account
บันทึกครอบครัว

LineID: @kantarfamily

บันทึกลูกน้อย

LineID: @kantarbaby

เอ้าท์ ออฟ โฮม

LineID: @outofhome

แบบฟอร์มการติดต่อ