[โครงการบันทึกครอบครัว] : ข้อแนะนำในการบันทึกการซื้อสินค้าเบื้องต้น

ข้อแนะนำในการบันทึกเบื้องต้น

1)  การบันทึกสินค้า ให้ท่านสมาชิกบันทึกเฉพาะสินค้าที่ซื้อใช้ภายในบ้านเท่านั้น

2)  สินค้าที่ซื้อใช้ภายในบ้านรวมถึงสินค้าที่สมาชิกภายในบ้านของท่านซื้อมาใช้ด้วย

3)  สินค้าที่ได้รับมาฟรี  หรือได้รับมาเป็นของฝาก  หรือได้มาเป็นของแถมให้นำมาบันทึกด้วย

4)  สินค้าที่ซื้อมาโดยมีความตั้งในนำไปฝากผู้อื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ภายในบ้าน “ไม่ต้องบันทึก”