[โครงการบันทึกครอบครัว] : ข้อแนะนำในการบันทึกประเภทร้านค้า

ข้อแนะนำในการบันทึกประเภทร้านค้า

สวัสดีค่ะท่านสมาชิกบันทึกครอบครัว

หลายท่านอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกประเภทของร้านค้า

และไม่แน่ใจว่าร้านค้านี้จะบันทึกประเภทร้านค้าอะไร

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง  ทางโครงการขอแนะนำประเภทของร้านค้าต่างๆ ดังนี้

ขอขอบคุณรูปภาพจากอินเตอร์เน็ต